English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Botaniczne
Adres strony WWW: http://botany.pl/ibwyd/obce/ptb-wiad.html
Drugi adres
strony WWW:
https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/
ISSN: [e]2543-6503 ; [p]0043-5090
Punktacja MNiSZW: 2010c: 9 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1957
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Botaniczne
Symbol UKD: 58
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1957/1/1-2-
Abstrakty: 1991/35/1-
Pełne teksty: 1991/35/1- [1991-2012 tylko artykuły]
Wskazówki dla autorów: https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/wytyczne-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-21
Dziedzina:botanika
Indeksowane w:BIOSIS Previews
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »