English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne
Poprzednie tytuły: Materiały Wczesnośredniowieczne: 1951-1969
Materiały Starożytne: 1956-1968
Adres strony WWW: http://www.pma.pl/wydawnictwa/index.php?strona=cmatstarisred
Drugi adres
strony WWW:
http://www.pma.pl/wydawnictwa/index.php?strona=cmatsred
ISSN: 0137-2831
Data początkowa: 1951
Data online: 1951
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowe Muzeum Archeologiczne (Warszawa)
Symbol UKD: 930.26
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1951/1-1969/6 ; 1956/1-1968/1 ; 1971/1-2008/7
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-21
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:Anthropological Index Online
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »