English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teki Archiwalne
Adres strony WWW: http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=20
Drugi adres
strony WWW:
http://aan.gov.pl/old/index_pl.php?action=6_1
ISSN: 0494-9986
Data początkowa: 1953
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Warszawa) ; Archiwum Akt Nowych (Warszawa)
Symbol UKD: 930.25 ; 943.8
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1997/2-2009/10
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-21
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »