English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Warmińskie
Adres strony WWW: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw
Drugi adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/539/
Czwarty adres
strony WWW:
http://moskit.uwm.edu.pl/~kaparz/Studia%20Warminskie.html
DOI: 10.31648/sw.3061
ISSN: 0137-6624
Index Copernicus: 2012: 4,61 ; 2013: 4,99 ; 2014: 63,01 ; 2015: 71,17
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Data początkowa: 1964
Data online: 1964
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydział Teologii ; Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" (Olsztyn)
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1964/1-
Pełne teksty: 2000/37-
Wskazówki dla autorów: http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/uwagi-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-20
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »