English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Problemy Archiwistyki
Adres strony WWW: http://archiwa.gov.pl/2-uncategorised/315-problemy-archiwistyki
Drugi adres
strony WWW:
http://archiwalna.archiwa.gov.pl/en/wydarzenia/kronika-wydarzen/430-problemy-archiwistyki.html
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Symbol UKD: 930.25
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2009/1-2009/4
Pełne teksty: 2009/1-2009/4
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-20
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »