English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Angerburgica
Adres strony WWW: http://www.muzeum-wegorzewo.pl/muzeum/wydawnictwa/studia-angerburgica/
Drugi adres
strony WWW:
http://muzeum-wegorzewo.pl/aktualnosci/szczegoly/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=66&cHash=571d702fd6e37dd80f70780b7672984c
ISSN: 1426-2134
Data początkowa: 1996
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Kultury Ludowej (Węgorzewo)
Symbol UKD: 7(438) ; 943.8
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2017/16
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-20
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »