English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Human Movement
Poprzednie tytuły: Człowiek i Ruch: 2000-2003
Adres strony WWW: http://humanmovement.pl/
DOI: 10.2478/humo ; 10.5114/hm
ISSN: [e]1899-1955 ; [p]1732-3991
Index Copernicus: 2002: 2,58 ; 2003: 3,80 ; 2004: 5,67 ; 2005: 5,53 ; 2006: 5,56 ; 2007: 5,68 ; 2008: 5,75 ; 2009: 5,80 ; 2010: 5,92 ; 2011: 5,74 ; 2012: 6,35 ; 2013: 6,82 ; 2014: 118,72 ; 2015: 120,99
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14 ; 2019: 20
Data początkowa: 2000
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Akademia Wychowania Fizycznego (Wrocław) ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Symbol UKD: 796 ; 37.031:796
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/5/1-
Abstrakty: 2004/5/1-
Pełne teksty: 2004/5/1-
Wskazówki dla autorów: http://156.17.111.99/hum_mov/polish/21/regulamin.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-04-16
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »