English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Resovia Sacra
Adres strony WWW: http://www.resoviasacra.wsd.rzeszow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/468/
ISSN: 1234-8880
Index Copernicus: 2013: 3,31 ; 2014: 36,13 ; 2015: 61,65
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1994
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ecclesia Catholica. Diecezja Rzeszowska
Symbol UKD: 262(438) ; 282
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1994/1-
Pełne teksty: 1994/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.resoviasacra.wsd.rzeszow.pl/index.php/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-19
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »