English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Prawnicze
Poprzednie tytuły: Zeszyty Prawnicze: 1960
Adres strony WWW: https://studia-prawnicze.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Drugi adres
strony WWW:
http://e-bp.inp.pan.pl:8080/xmlui/handle/123456789/2
ISSN: 0039-3312
Index Copernicus: 2012: 3,68 ; 2013: 3,91 ; 2014: 48,44 ; 2015: 48,04
Punktacja MNiSZW: 2008: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1960
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Nauk Prawnych PAN
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/1-2-2008/3 ; 2013/1-2017/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-11
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »