English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
Adres strony WWW: http://www.snap.poznan.pl/index.php?go=wydawnictwa_wsa
ISSN: 1734-4549
Index Copernicus: 2012: 5,45 ; 2013: 6,81 ; 2014: 30,04 ; 2015: 32,81
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1992
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział (Poznań)
Symbol UKD: 902/904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1992/1-2016/17
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-11
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »