English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
Adres strony WWW: http://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/kwartalny-biuletyn-informacyjny-wod-podziemnych.html
ISSN: 1732-0682
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowy Instytut Geologiczny
Symbol UKD: 556.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-
Pełne teksty: 2003/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-13
Dziedzina:geologia
hydrologia
« Powrót do wyszukiwania »