English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Elbląski
Adres strony WWW: http://rocznik.bibliotekaelblaska.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/48238
ISSN: 0485-3059
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1961
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Historyczne ; Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w Elblągu
Symbol UKD: 008 ; 338 ; 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/24-
Pełne teksty: 2015/26-
Wskazówki dla autorów: http://rocznik.bibliotekaelblaska.pl/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-19
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »