English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Geoinformation Issues
Poprzednie tytuły: Prace Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego: 1954
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii: 1948-2008
Problemy Geoinformacji: 2009-2010
Adres strony WWW: http://www.igik.edu.pl/pl/geoinformation-issues
Drugi adres
strony WWW:
http://bc.igik.edu.pl/publication/53
ISSN: [e]2300-4916 ; [p]1689-6440
Index Copernicus: 2013: 7,50 ; 2014: 65,35 ; 2015: 68,35
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1948
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Geodezji i Kartografii
Symbol UKD: 528
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.igik.edu.pl/pl/Instructions-to-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-11
Dziedzina:geodezja
geografia
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »