English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Bydgoskie
Adres strony WWW: http://studiabydgoskie.diecezja.bydgoszcz.pl/
ISSN: 1898-9837
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Symbol UKD: 27-1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2007/1-
Pełne teksty: 2007/1-
Wskazówki dla autorów: http://studiabydgoskie.diecezja.bydgoszcz.pl/?page_id=7
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-18
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »