English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Turystyka Kulturowa
Adres strony WWW: http://www.turystykakulturowa.org/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/326/
ISSN: [e]1689-4642
Index Copernicus: 2011: 3,35 ; 2012: 5,65 ; 2013: 6,45 ; 2014: 72,88 ; 2015: 70,34
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: KulTour.pl - Organizator turystyki kulturowej i edukacyjnej (Poznań) ; Akademia Wychowania Fizycznego (Poznań)
Symbol UKD: 908
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-12-12
Dziedzina:turystyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
SPORT
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »