English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Sandomierskie
Adres strony WWW: http://archiwum.diecezjasandomierska.pl/czasop/studia.html
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-e1cd50d1-ec63-44a7-a2c3-3a7f4b1673e9
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/362/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bc.bdsandomierz.pl/publication/82
ISSN: 0208-7626
Index Copernicus: 2013: 4,83 ; 2014: 29,27 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1980
Data online: 1980
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Diecezjalne
Symbol UKD: 1/2 ; 913(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1980/1-
Pełne teksty: 1980/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-18
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
historia i archiwistyka
filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »