English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Instytutu Lotnictwa
Poprzednie tytuły: Prace Głównego Instytutu Lotnictwa: 1951
Adres strony WWW: http://ilot.edu.pl/prace_ilot/
DOI: 10.5604/05096669
ISSN: [e]2300-5408 ; [p]0509-6669
Index Copernicus: 2012: 5,17 ; 2013: 6,35 ; 2014: 73,00 ; 2015: 82,17
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1951
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Lotnictwa
Symbol UKD: 692.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Wskazówki dla autorów: http://ilot.edu.pl/prace_ilot/?wskazowki_dla_autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-11
Dziedzina:lotnictwo
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »