English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Miscellanea Historico-Archivistica
Adres strony WWW: http://agad.gov.pl/?page_id=876
ISSN: 0860-1054
Index Copernicus: 2012: 3,80 ; 2013: 3,80 ; 2014: 24,12 ; 2015: 31,24
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1985
Data online: 1985
Wydawca/Instytucja sprawcza: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Archiwum Główne Akt Dawnych
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1985/1-
Wskazówki dla autorów: http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/nauka_list_do_Autorow_MHA.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-17
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »