English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Reporter Chemiczny
Adres strony WWW: http://www.reporterchemiczny.com
ISSN: 1730-4768
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Jacek Romanowski
Symbol UKD: 338.45::66
Częstotliwość: dwutygodnik
Spisy treści: 2003/1-
Uwagi: Od stycznia 2009 czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej i jest dystrybuowane w postaci e-maila na wskazane adresy internetowe.
Branżowe:TAK
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-11
Dziedzina:ekonomia
przemysł tworzyw sztucznych
« Powrót do wyszukiwania »