English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biomedical Human Kinetics
Poprzednie tytuły: Wychowanie Fizyczne i Sport
Physical Education and Sport: 1957-2008
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/bhk/bhk-overview.xml
DOI: 10.2478/bhk
ISSN: [e]2080-2234
Index Copernicus: 2012: 6,42 ; 2013: 6,79 ; 2014: 85,08 ; 2015: 87,61
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1957
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Akademia Wychowania Fizycznego (Warszawa)
Symbol UKD: 796
Częstotliwość: ciągłe
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-18
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »