English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Geofizyczny
Adres strony WWW: http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5
ISSN: 0033-2135
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 4 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1956
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Symbol UKD: 550.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Wskazówki dla autorów: http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-08
Dziedzina:geologia
fizyka
Indeksowane w:BazTech
Bibliografia Geografii Polskiej
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »