English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Miscellanea Historico-Iuridica
Adres strony WWW: http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/publication/15518
Trzeci adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/1178
DOI: 10.15290/mhi
ISSN: 1732-9132
Index Copernicus: 2011: 4,61 ; 2012: 5,72 ; 2013: 5,37 ; 2014: 54,17 ; 2015: 61,21
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. Katedra Nauk Historycznoprawnych. Zakład Historii Państwa i Prawa
Symbol UKD: 93/94 ; 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2003/1-2017/16/2
Abstrakty: 2003/1-2017/16/2
Pełne teksty: 2003/1-2017/16/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-08
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »