English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Lekarskie
Adres strony WWW: http://wiadomoscilekarskie.pl/
ISSN: 0043-5147
Index Copernicus: 2001: 5,51 ; 2002: 5,02 ; 2003: 6,09 ; 2004: 6,21 ; 2005: 6,75 ; 2006: 6,76 ; 2007: 6,71 ; 2008: 6,90 ; 2009: 6,90 ; 2010: 6,22 ; 2011: 6,08 ; 2012: 3,61 ; 2013: 3,96 ; 2014: 71,06 ; 2015: 97,57
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 20
Data początkowa: 1948
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Lekarskie ; Śląski Uniwersytet Medyczny ; Wydaw. Aluna
Symbol UKD: 61
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2017/5-
Abstrakty: 2017/5-
Wskazówki dla autorów: http://wl.medlist.org/regulamin/instrukcje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-18
Dziedzina:medycyna
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
Medline/PubMed
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »