English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
Adres strony WWW: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/kwartalnik-prawa-prywatnego/o-czasopismie
ISSN: 1230-7173
Index Copernicus: 2012: 3,51 ; 2013: 4,08 ; 2014: 29,46 ; 2015: 31,77
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 6 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1992
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Umiejętności
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/kwartalnik-prawa-prywatnego/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-08
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »