English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Budownictwo i Architektura
Adres strony WWW: https://ph.pollub.pl/index.php/bia
Drugi adres
strony WWW:
http://www.bc.pollub.pl/dlibra/publication?id=258
DOI: 10.24358/Bud-Arch
ISSN: [e]2544-3275 ; [p]1899-0665
Index Copernicus: 2012: 4,44 ; 2013: 4,35 ; 2014: 47,07 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Symbol UKD: 2007
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2007/1-
Pełne teksty: 2007/1-
Wskazówki dla autorów: http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/czasopismo-budownictwo-i-architektura/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-14
Dziedzina:budownictwo
architektura
Indeksowane w:BazTech
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
DOAJ - Directory of Open Access Journals
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »