English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Central European Journal of Urology
Poprzednie tytuły: Urologia Polska: 1951-2008
Adres strony WWW: http://www.ceju.online/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.urologiapolska.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2234/
DOI: 10.5173/ceju
ISSN: [e]2080-4873 ; [p]2080-4806
Index Copernicus: 2001: 2,62 ; 2002: 3,90 ; 2003: 3,88 ; 2004: 4,08 ; 2005: 5,17 ; 2006: 5,29 ; 2007: 5,49 ; 2008: 6,16 ; 2009: 6,18 ; 2010: 6,46 ; 2011: 6,45 ; 2012: 7,39 ; 2013: 8,08 ; 2014: 121,23 ; 2015: 128,32
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 9 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1951
Data online: 1978
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Urologiczne
Symbol UKD: 616.6
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1978/32/1-
Abstrakty: 1978/32/1-
Pełne teksty: 1978/32/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ceju.online/pages/instruct.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-09
Dziedzina:medycyna
urologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
Medline/PubMed
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »