English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Rolnictwa: 1975-1980
Annals of Warsaw Agricultural University SGGW-AR. Agricultural Economics and Rural Sociology
Adres strony WWW: https://js.wne.sggw.pl/index.php/eiogz
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ekonomika-i-organizacja-gospodarki-zywnosciowej/
Trzeci adres
strony WWW:
http://sj.wne.sggw.pl/eiogz/
DOI: 10.22630/EIOGZ
ISSN: [e]2543-9863 ; [p]2081-6979
Index Copernicus: 2011: 3,87 ; 2012: 5,38 ; 2013: 5,65 ; 2014: 63,63 ; 2015: 56,39
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1995
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 338.43
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/58-
Abstrakty: 2006/58-
Pełne teksty: 2006/58-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-12-07
Dziedzina:technologia żywności i żywienia
ekonomia
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »