English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
Adres strony WWW: http://www.nsa.gov.pl/zeszyty-naukowe.php
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778297/list
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego.html
ISSN: 1734-803X
Index Copernicus: 2014: 36,57 ; 2015: 54,12
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Naczelny Sąd Administracyjny
Symbol UKD: 351.95
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2005/1
Abstrakty: 2005/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-07
Dziedzina:prawo
administracja
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »