English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
Adres strony WWW: http://ipn.gov.pl/przegladarchiwalny
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/364/
ISSN: 1899-1254
Index Copernicus: 2012: 5,13 ; 2013: 5,41 ; 2014: 36,84 ; 2015: 63,59
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Symbol UKD: 930.25(438) ; 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-2017/10
Pełne teksty: 2008/1-2017/10
Wskazówki dla autorów: http://ipn.gov.pl/par/dla-autorow/79,OBOWIAZKI-AUTOROW.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-13
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »