English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Theologica Wratislaviensia
Adres strony WWW: http://theologica.ewst.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/30351
ISSN: 1734-4182
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Symbol UKD: 21 ; 261.625
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/1-
Abstrakty: 2011/6-
Pełne teksty: 2011/6-
Wskazówki dla autorów: http://theologica.ewst.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-13
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »