English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Udar Mózgu
Adres strony WWW: http://www.um.viamedica.pl
ISSN: [e]1644-3292 ; [p]1505-6740
Index Copernicus: 2001: 3,10 ; 2002: 2,66 ; 2003: 2,65 ; 2004: 3,15 ; 2005: 4,30 ; 2007: 4,88 ; 2008: 4,40 ; 2009: 4,41 ; 2011: 4,67 ; 2012: 3,22 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2
Data początkowa: 1999-2011
Data online: 2001-2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica ; Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2001/3/1-2011/13/1-2
Abstrakty: 2001/3/1-2011/13/1-2
Pełne teksty: 2001/3/1-2011/13/1-2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-05-26
Dziedzina:medycyna
neurologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »