English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Krakowski
Adres strony WWW: http://rk.tmhzk.krakow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440
ISSN: 0080-3499
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1898
Data online: 1898
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1898/1-2017/83
Pełne teksty: 1898/1-2017/83
Wskazówki dla autorów: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/zasady_przyg_tekstu.php&sub=3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-13
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »