English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Wschodniosłowiańskie
Adres strony WWW: http://filologia.uwb.edu.pl/sw/index.htm
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/publication/16309
Trzeci adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/523
DOI: 10.15290/sw
ISSN: 1642-557X
Index Copernicus: 2015: 45,58
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Symbol UKD: 821.163.1 ; 811.16
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2001/1-
Abstrakty: 2001/1-
Pełne teksty: 2001/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-20
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »