English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Podlaskie
Adres strony WWW: http://www.uwb.edu.pl/studia-podlaskie
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/268
Trzeci adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/publication/33191
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.studiapodlaskie.pl/
DOI: 10.15290/sp
ISSN: 0867-1370
Index Copernicus: 2012: 4,75 ; 2013: 5,33 ; 2014: 38,07 ; 2015: 59,53
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1990
Data online: 1990
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet (Białystok). Instytut Historii
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1990/1-
Pełne teksty: 1990/1-
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/629/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-13
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »