English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomia Społeczna
Adres strony WWW: http://ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/
DOI: 10.15678/ES
ISSN: [e]1898-7435 ; [p]2081-321X
Index Copernicus: 2014: 53,25 ; 2015: 64,83
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Symbol UKD: 316.334.2
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2007/1-
Pełne teksty: 2007/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-13
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »