English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archaeologia Polona
Adres strony WWW: http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/
Drugi adres
strony WWW:
http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/archaeologia-polona/o-czasopismie
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/76974
ISSN: 0066-5924
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1958
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 904(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1958/1-
Abstrakty: 2004/42-
Pełne teksty: 1958/1-2002/40
Wskazówki dla autorów: http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/contributors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-13
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
Anthropological Index Online
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »