English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archeologia
Adres strony WWW: http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/archeologia/o-czasopismie
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.d69d1b22-959f-3d92-b9f7-0c066354957d
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/71545
ISSN: 0066-605X
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 4 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1947
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 902 ; 903 ; 904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2000/51-2011-2015/66
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-13
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »