English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Numizmatyczne
Poprzednie tytuły: Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne: 1889-1940
Adres strony WWW: http://www.knh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=63
Drugi adres
strony WWW:
http://mbc.malopolska.pl/publication/20173
Trzeci adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/104398
ISSN: 0043-5155
Index Copernicus: 2012: 4,59 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1949
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 737
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1889/1-1917/28 ; 2011/1-2012/1 ; 2016/1-2-
Abstrakty: 2011/1-2012/1 ; 2016/1-2-
Pełne teksty: 1889/1-1917/28 [nie wszystkie roczniki mają komplet zeszytów] ; 2011/1-2012/1 ; 2016/1-2-2017/1-2
Wskazówki dla autorów: http://www.knh.pan.pl/index.php/wydawnictwa/wiadomoci-numizmatyczne/wn-wskazowki-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-12
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »