English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scientific Journal of Polish Naval Academy
Poprzednie tytuły: Zbiór Prac: 1959-1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej: 1974-1987
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej: 1988-2017 (ISSN: [e]2300-5300 ; [p]0860-889X)
Adres strony WWW: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/nauka/czasopisma-naukowe/item/45-zeszyty-naukowe
DOI: 10.5604/0860889X ; 10.2478/sjpna
ISSN: 2657-6260
Index Copernicus: 2012: 5,69 ; 2013: 6,11 ; 2014: 69,84 ; 2015: 79,87
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1959
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia)
Symbol UKD: 359
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/45/1-
Abstrakty: 2004/45/1-
Pełne teksty: 2005/46/1-
Wskazówki dla autorów: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/nauka/czasopisma-naukowe/item/1187-informacje-dla-autorow-information-for-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-05
Dziedzina:geodezja
budowa i eksploatacja maszyn
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »