English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Warszawskie Studia Teologiczne
Adres strony WWW: http://digital.fides.org.pl/dlibra/publication?id=110
Drugi adres
strony WWW:
http://www.pwtw.pl/publikacje/periodyki/warszawskie-studia-teologiczne/
DOI: 10.30439/WST
ISSN: 0209-3782
Index Copernicus: 2014: 32,81 ; 2015: 46,91
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 1983
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Papieski Wydział Teologiczny (Warszawa). Sekcja św. Jana Chrzciciela
Symbol UKD: 2 ; 378.62
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/5-
Pełne teksty: 1992/5-
Wskazówki dla autorów: http://www.pwtw.pl/publikacje/periodyki/warszawskie-studia-teologiczne/informacja-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-04
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »