English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polskie Forum Psychologiczne
Poprzednie tytuły: Forum Psychologiczne: 1996-2000 (ISSN: 1426-9953)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Psychologiczne: 1975-1995 (ISSN 0239-5053)
Adres strony WWW: http://www.pfp.ukw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=3486
Trzeci adres
strony WWW:
http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/692
Czwarty adres
strony WWW:
https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2359
DOI: 10.14656/PFP
ISSN: [e]2449-6871 ; [p]1642-1043
Index Copernicus: 2013: 5,90 ; 2014: 65,13 ; 2015: 71,39
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Data początkowa: 1979
Data online: 1979
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Instytut Psychologii
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1979/1-
Abstrakty: 1979/1-
Pełne teksty: 1979/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.pfp.ukw.edu.pl/page/pl/cms/wskazowki_dla_autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-04
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »