English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sztuka Leczenia
Adres strony WWW: http://www.sztukaleczenia.pl
ISSN: [e]1898-2026 ; [p]1234-7175
Index Copernicus: 2001: 0,40 ; 2002: 0,57 ; 2003: 0,57 ; 2004: 0,57 ; 2005: 2,49 ; 2007: 2,48 ; 2008: 2,48 ; 2009: 2,48 ; 2011: 4,18 ; 2012: 3,24 ; 2013: 3,56 ; 2014: 42,30 ; 2015: 42,30
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1995
Data online: 2003 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Nauk o Zdrowiu
Symbol UKD: 616-084
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2003/9/1-
Abstrakty: 2003/9/1-
Pełne teksty: 2003/9/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-09
Dziedzina:medycyna
profilaktyka
Indeksowane w:PBL - Polska Bibliografia Lekarska
IC Journals Master List
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »