English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
Poprzednie tytuły: Rozprawy. Prace Instytutu Technologii Chemicznej: 1976-1982
Adres strony WWW: http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/chemia-
ISSN: 0209-2654
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2
Data początkowa: 1976
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Symbol UKD: 54
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2004/19
Abstrakty: 2004/19
Pełne teksty: 2004/19
Wskazówki dla autorów: http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/instrukcja-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-04
Dziedzina:chemia
Indeksowane w:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »