English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Prawnoustrojowe
Adres strony WWW: http://www.uwm.edu.pl/sp/index.php/component/content/?view=featured
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/96
Trzeci adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/548/
ISSN: 1644-0412
Index Copernicus: 2012: 4,45 ; 2013: 4,84 ; 2014: 38,62 ; 2015: 51,13
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2002
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 34 ; 378.6
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/7-2017/4(38)
Abstrakty: 2007/7-2017/4(38)
Pełne teksty: 2007/7-2017/4(38)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-19
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »