English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
Poprzednie tytuły: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Psychologiczne: 1988-1999
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica: 2003-2008
Adres strony WWW: http://studia-psychologica.up.krakow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://didactica.up.krakow.pl/index.php/aupcsp
Trzeci adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=83
ISSN: [e]2450-1271 ; [p]2084-5596
Index Copernicus: 2013: 6,59 ; 2014: 60,08 ; 2015: 65,65
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1988
Data online: 1988
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 159.9 ; 37.015.3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1988/2-
Abstrakty: 1988/2-
Pełne teksty: 1988/2-
Uwagi: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Wskazówki dla autorów: http://psych.up.krakow.pl/download/Annales_wskazowki_dla_autorow.doc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-11
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »