English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat
Poprzednie tytuły: Prace Badawcze Głównego Instytutu Metalurgii i Odlewnictwa: 1949-1951
Prace Instytutu Odlewnictwa: 1952-1998
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa: 1998-2002
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka: 2003-2006
Modern Foundry - Poland and the World
Adres strony WWW: http://www.bc.iod.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=12
ISSN: [e]1898-7257
Data początkowa: 1949
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Odlewnictwa
Symbol UKD: 621.74
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-2018/1-2
Pełne teksty: 2007/1-2018/1-2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-03
Dziedzina:hutnictwo i metalurgia
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »