English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Media, Kultura, Społeczeństwo
Adres strony WWW: http://www.mks.ahe.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wydawnictwo.ahe.lodz.pl/?q=en/taxonomy/term/21
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/338/
DOI: 10.25312/2451-2737
ISSN: [e]2451-2737 ; [p]1896-7132
Index Copernicus: 2015: 40,99
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź)
Symbol UKD: 008 ; 316.77
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/1-
Abstrakty: 2006/1-
Pełne teksty: 2013/7-8-
Wskazówki dla autorów: http://www.mks.ahe.lodz.pl/node/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-03
Dziedzina:kulturoznawstwo
dziennikarstwo i media
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »