English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Poprzednie tytuły: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Socjologiczne: 1993-1994
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica: 2006-2008
Adres strony WWW: http://oldifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php/strona-glowna
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=5
ISSN: [e]2449-688X ; [p]2081-6642
Index Copernicus: 2012: 4,46 ; 2013: 5,36 ; 2014: 62,26 ; 2015: 52,44
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1993
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 314
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1994/2 ; 2006/1-2018/10/1
Abstrakty: 2006/1-2018/10/1
Pełne teksty: 2006/1-2018/10/1
Uwagi: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Wskazówki dla autorów: http://www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-10
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »