English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
Adres strony WWW: http://pbc.biaman.pl/publication/16302
Drugi adres
strony WWW:
http://filologia.uwb.edu.pl/archeus/archeus.htm
ISSN: 1641-5973
Index Copernicus: 2012: 5,04 ; 2013: 5,89 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2000-2014
Data online: 2000-2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Symbol UKD: 572 ; 13
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2000/1-2014/15
Abstrakty: 2000/1-2014/15
Pełne teksty: 2000/1-2014/15
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-10
Dziedzina:etyka
filozofia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »