English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Filozoficzne Aspekty Genezy
Adres strony WWW: http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/720/
ISSN: [e]2299-0356
Index Copernicus: 2012: 4,69 ; 2013: 5,61 ; 2014: 48,73 ; 2015: 60,52
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Filozofii
Symbol UKD: 1 ; 2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-09
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »